Chính Sách Bảo Hiểm, Hỗ Trợ

Để đảm bảo an tâm và quyền lợi cho quý khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của vnEpacket chúng tôi cung cấp các nội dung về chính sách bảo hiểm hàng hóa và các chính sách hỗ trợ về hàng hóa khi phát sinh sự cố.

Chính sách bảo hiểm

Toàn bộ hàng hóa vận chuyển qua vnEpacket đều đã được bảo hiểm, việc quy định với từng hàng hóa cụ thể sẽ được chi tiết qua hợp đồng ký kết giữa chúng tôi và quý khách hàng.

Chính sách hỗ trợ

Trong trường hợp hàng hóa không được giao phát thành công tại nước sở tại hàng hóa sẽ được chuyển trở về các kho của chúng tôi của các nước sở tại và miễn phí lưu kho 30 ngày, chụp ghi nhận lại tình trạng của hàng hóa ở thời điểm trong kho, giao lại hàng theo yêu cầu của người bán (quý khách hàng). Các nội dung này đều được thống nhất chi tiết trong từng hợp đồng giữa 2 bên.

All in one